Tin tức - sự kiện

Huyện Minh Long kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn

Thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định số lượng, quy trình xét, chọn hợp đồng trách nhiệm đối với CTV-DS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  Sau một thời gian xét chọn, ngày 24/6/2022 Trung tâm Y tế huyện Minh Long ban hành Quyết định công nhận cộng tác viên dân số trên địa bàn, với số lượng là 62 người ( Thanh An 13 người, Long Sơn 15 người, Long Hiệp 12 người, Long Mai 14 người, Long Môn 8 người), trung bình mỗi thôn 2 Cộng tác viên dân số; mức chi bồi dưỡng là 450.000 đồng/người/tháng; trong số người này đa số có thâm niên làm CTV-DS và nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dinh dưỡng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn.

Để thực hiện đạt hiệu quả chương trình Dân số và phát triển, Trung tâm Y tế huyện giao trách nhiệm cho Phòng Dân số có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CTV-DS để họ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Chương trình Dân số và phát triển bao gồm rất nhiều Mô hình, Đề án; việc kiện toàn đội ngũ CTV-DS trên địa bàn huyện sẽ góp phần đưa công tác Dân số và phát triển của huyện nhà ngày một có kết quả cao hơn./.

    Đình Toàn

Video
Thư viện ảnh
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng 05 : 857
Năm 2024 : 5.458