Tin tức - sự kiện

Huyện Minh Long kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn

Thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định số lượng, quy trình xét, chọn hợp đồng trách nhiệm đối với CTV-DS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  Sau một thời gian xét chọn, ngày 24/6/2022 Trung tâm Y tế huyện Minh Long ban hành Quyết định công nhận cộng tác viên dân số trên địa bàn, với số lượng là 62 người ( Thanh An 13 người, Long Sơn 15 người, Long Hiệp 12 người, Long Mai 14 người, Long Môn 8 người), trung bình mỗi thôn 2 Cộng tác viên dân số; mức chi bồi dưỡng là 450.000 đồng/người/tháng; trong số người này đa số có thâm niên làm CTV-DS và nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dinh dưỡng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn.

Để thực hiện đạt hiệu quả chương trình Dân số và phát triển, Trung tâm Y tế huyện giao trách nhiệm cho Phòng Dân số có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CTV-DS để họ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Chương trình Dân số và phát triển bao gồm rất nhiều Mô hình, Đề án; việc kiện toàn đội ngũ CTV-DS trên địa bàn huyện sẽ góp phần đưa công tác Dân số và phát triển của huyện nhà ngày một có kết quả cao hơn./.

    Đình Toàn

Tin tức nổi bật
Video
Thư viện ảnh
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 9
Hôm qua : 25
Tháng 03 : 742
Năm 2023 : 1.718