Số điện thoại: 0869519317

Email: ytlongmon@gmail.com

STTHọ và tênChức vụChức danhGhi chú
1Đinh Thị TemTrưởng trạmBác sỹ 
2Huỳnh Xuân HuyPhó trưởng trạmCử nhân điều dưỡng 
3Nguyễn Thị Minh TrangNhân viênĐiều dưỡng  
4Đinh Thị NgaNhân viên Y sỹ 
5Đinh Thị BắcNhân viên Y sỹ 
6Nguyễn Thị NgânNhân viên Nữ hộ sinh