Số điện thoại: 02553.887.577

STTHọ và tênChức vụChức danhGhi chú
1Trần Thị Thu PhươngPhụ trách khoa  
2Trình Thị Minh ĐịnhNhân viên  
3Lê Thị Phương LanNhân viên  
4Nguyễn Thị Phương ChiNhân viên  
5Đỗ Thị DanhNhân viên  
6Phạm Thị ThùyTrangNhân viên  
7Đinh Văn HànhNhân viên  
8Bùi Thị Cẩm LệNhân viên  
9Bùi Ánh ThắngNhân viên  
10Đinh Văn HuyNhân viên