Số điện thoại:0869519316

Email: ytlonghiep@gmail.com

STTHọ và tênChức danhChức vụGhi chú
01Trần Thị Mỹ TrungBác sỹTrưởng Trạm 
02Sang Thị NgàY sỹNhân viên 
03Đinh Thị Minh HòaY sỹNhân viên 
04Trần Thị Lệ ThuDân số viênNhân viên 
05Nguyễn Thị Thúy AnNữ Hộ SinhNhân viên