Số điện thoại: 0869519313

Emaii: ytlongson2013@gmail.com

STTHọ và tênChức vụChức danhGhi chú
1Nguyễn Thị Kiều LamTrưởng TrạmBác sỹ CKI 
2Đinh Văn MinhPhó Trưởng trạmY sỹ 
3Trương Thị Thanh LiêmNhân viênY sỹ 
4Lê Thị Hồng ThiNhân viênNữ hộ sinh 
5Lại Thị Thanh ThuậnNhân viênNữ hộ sinh 
6Trần Thị Ái ViênNhân viênDược sỹ