Số điện thoại: 02553.866.144

Email: capcuuttytml@gmail.com

STTHọ và tênChức vụChức danhGhi chú
1Đinh Văn KimTrưởng khoaBác sỹ CKI 
2Nguyễn T. Phương ThiNhân viênBác sỹ CKI 
3Đinh Rô Đam TuấnNhân viênBác sỹ CKI 
4Đinh Thị SứcNhân viênBác sỹ đa khoa 
5Lê Thị ThắmĐiều dưỡng Trưởng khoaĐiều dưỡng 
6Trần Thị HươngNhân viênĐiều dưỡng 
7Nguyễn Thị T. HươngNhân viênĐiều dưỡng 
8Trần Thị Kim DungNhân viênĐiều dưỡng 
9Đinh Thị TưNhân viênHộ lý