Số điện thoại: 02553.866.112

Email: khoangoaittytml@gmail.com

1Đinh Thị LiênPhó Trưởng khoaBác sỹ CKI 
2Đinh Thị LyNhân viênBác sỹ đa khoa 
3Hồ Thị Kim ÂnĐiều dưỡng Trưởng khoaNữ hộ sinh 
4Lê Thị TìnhNhân viênNữ hộ sinh 
5Bùi Thị TrangNhân viênNữ hộ sinh 
6Phù Thị Tuyết HạnhNhân viênNữ hộ sinh 
7NguyễnThịThanhTuyềnNhân viênNữ hộ sinh 
8Trần Thị Xuân BaNhân viênNữ hộ sinh 
9Đinh Thị HươngNhân viênHộ lý