Số điện thoại: 02553.887.999

STTHọ và tênChức vụChức danhGhi chú
1Trần Thị Mỹ HạnhĐiều dưỡng Trưởng bệnh việnĐiều dưỡng