Số điện thoại: 02553.866.149

STTHọ và tênChức vụChức danhGhi chú
1Phạm Văn ThưPhó Trưởng khoaDược sỹ 
2Trương Văn ThịnhNhân viênDược sỹ 
3Lữ Đình CảnhNhân viênDược sỹ 
4Nguyễn Văn CầmNhân viênKTV X-Quang 
5Đinh Minh ChungNhân viênDược sỹ 
6Phan Thị Ánh LyNhân viênDược sỹ 
7Đoàn Thị Cẩm VânNhân viênKTV Xét nghiệm 
8Lưu Thị Bình QuyềnNhân viênDược sỹ 
9Đinh Thị Mỹ LợiNhân viênKTV Xét nghiệm 
10Phan Thị Lệ HuyềnNhân viênDược sỹ 
11Triệu Hoàng Trà MyNhân viênDược sỹ