Website đã hết hạn

Vui lòng liên hệ Viettel chi nhánh tỉnh để được hỗ trợ yte.viettel.vn.

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline: 18008000.